Geschiedenis schaatsen

Geschiedenis schaatsen

Nederland schaatsland, in de prehistorie schaatsten de mensen al in Nederland. Dit is bewezen door gevonden Glissen, een glis is een primitief glijmiddel(eerste schaats) wat gemaakt is van dierlijke botten. De mensen toen der tijd gebruikten dit om sneller zich over het ijs te bewegen.

Schaatsen volkssport. Schaatsen werd in de middeleeuwen meer bekend en kan ook wel een moderne sport genoemd worden in deze tijd. In het jaar 1446 zijn de oude verslagen gevonden van een schaatswedstrijd. Schaatsen was voor iedereen, jong en oud, rijk en arm.

De 80-jarige oorlog en de Gouden Eeuw. De Spanjaarden waren gewend om tijdens de winter steden te belegeren omdat zij dan door de koude en het ijs makkelijker de steden konden binnenvallen. Zij hadden echter niet gerekend op de schaatskunsten van de Nederlanders die op deze wijze hun bevoorraading voort konden zetten. De Spanjaarden waren heel erg onder indruk van dit. Alva gaf op een gegeven moment zelfs de opdracht om de Spaanse soldaten ook van schaatsen te voorzien, maar dit was niet zo’n groot succes.

Schaatsen brak nu ook door in de 16de en 17de eeuwse kunst. Schilders zoals Rembrandt schilderden schaatsers in een natuurlijke houding. En er zijn ook veel schilderijen en tekeningen bewaard gebleven uit die tijd waar het winterlandschap en het schaatsen op afgebeeld werden. Dichters schreven ook over het schaatsen, dichters zoals Vondel, Hooft en vooral Bredero. Lees meer over de geschiedenis van schaatsen